neljapäev, 30. november 2017

Aeg muudkui lendab...

... ja tähtajad aina pressivad peale.
Kõige suurem ja vältimatu tähtaeg saabus muidugi I trimestri hinnete väljapanemisega. Sellest ei päästa ei lumi, vihm ega torm. Digikoolitustest rääkimata. Nüüd on selle asjaga ühel pool ja saab hakata kolleegidega jälle ka teistest asjades rääkima.
Eks mõned on juba omavahel kogemusi vahetanud ka - Krista on väga tubli!
Ka õpetajate toas on kuulda digi-juttu, rääkimata sellest, et nüüd on meil wifi-võimalused olemas. Kui me oleks oma elluviidavaks ideeks valinud koolimaja wifi-võrgu laiendamise, oleks see nüüd täidetud, aga meie...
Igatahes ei kaota me lootust et kogemuste vahetamine jätkub ja ükskord nad kõik ka vahetatud saavad.
Ilusat saabuvat detsembrit kõigile!!!

teisipäev, 14. november 2017

Eesmärk - kogemuste vahetamine

Et jõuda eesmärgile lähemale, ergutas direktor tänahommikusel koosolekul õpetajaid oma valikut tegema ja sellest märku andma. Kahtlusi tekkis selles osas, kas on siiski võimalik leida mõlemale poolele sobivat aega, et tutvuda kolleegi digitegevusega konkreetses õppetunnisituatsioonis. Kui see ideaalvariant pole siiski teostatav, siis leidsime, et igati tervitatav on kogemuste vahetamine ka tunnivälisel ajal, liiati kui huvi pakub just ettevalmistustöö mingi veebipõhise materjali puhul.

neljapäev, 9. november 2017

Milliseid ideid meie kolleegid üksteisele pakuvad:

 • Ainest lähtuvad - matemaatika, inglise keel, vene keel, bioloogia, kodundus
 • Erinevate metoodiliste võtete kasutamine - tagasisidestamine, grupitööd, ristsõnad, valikvastustega testid,esitluste koostamine
Näited erinevatest keskkondadest:
 • Kahoot
 • Haikudeck
 • Padlet
 • Quizalize
 • Trello
 • Quizlet
Eesmärk järgmiseks nädalaks: leida huvitav keskkond väljapakututest ja seda katsetada

teisipäev, 7. november 2017

Väike vahekokkuvõte enne veebiseminari:

 • Loodud draivi-tabelisse on oma kogemusi kirjutanud juba pooled õpetajad
 • On täheldatud teatavat huvi mõne teema osas
 • Järgmine raskus, mida ületada - kuidas leida sobiv aeg kogemuste vahetamiseks
 • Loodame, et vinduv sügisilm meie ridu haigustega ei hakka kimbutama

kolmapäev, 1. november 2017

Kolleegilt kolleegile

Koolituse teise õppepäeva lõpuks olime välja mõelnud 15 head ideed, mida võiks ellu viia.
Tõsise analüüsi ja mõttetegevuse abil jõudsime välja valida ühe - Kolleegilt kolleegile


Eesmärk: 6 nädala jooksul on õpetajad vahetanud omavahel positiivseid (või ka negatiivseid)  nutikogemusi


Olulisemad tegevused:
 • Vali välja oma positiivsetest nutikogemustest vähemalt üks, mida tahad kolleegidega jagada.
 • Sea draivis sisse valitud kogemuse kirjeldus ning jaga kolleegidega
 • Vali kolleegide ideedest välja vähemalt üks idee, millega tahad lähemalt tutvuda
 • Toimub kogemuste vahetamine, mis kajastub ka draivis

Tänaseks päevaks oleme olnud tõeliselt tublid - Krista on koostanud draivi tabeli, mida täita ning esimesed tublid on oma ideid juba ka teistega jaganud. Nüüd jääb üle loota ainult seda, et pakutud ideedega ka tutvuda soovitakse. Kõik lootused on järgmisel nädalal...